Ważne adresy i telefony

Urząd Miejski w Poniecu
64 - 125 Poniec, ul. Rynek 24
Centrala Urzędu
tel. (65) 5731-533
(65) 5731-433
(65) 5731-127
(65) 5731-559

Burmistrz Ponieca (65) 5727-848
Sekretarz Gminy (65) 5731-573
fax Urzędu (65) 5733-983
e-mail: um@poniec.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek
8:00 - 16:00
Wtorek - Piątek
7:00 - 15:00

Kasa urzędu czynna jest:
Poniedziałek
8:00 - 16:00
Wtorek - Czwartek
7:00 - 15:00
W piątki oraz każdy ostatni dzień miesiąca
7:00 - 13:00

Nr konta: 82 8682 0004 0030 0461 2000 0010


Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Krobska 45a
64-125 Poniec
tel. (65) 5731-030


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu
64 - 125 Poniec, ul. Krobska 45 a
tel. (65) 5731-503
zgkim.poniec@wp.pl
Kierownik: Piotr Powałowski

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Poniecu z/s w Drzewcach

tel. (65) 5731-167
fax (65) 5731-167
Pogotowie WOD - KAN 065 5727 828
e-mail: gzwik_poniec@wodkan.pl
www.gzwik.poniec.pl
Kierownik: Robert Pisarczyk

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu
64 - 125 Poniec, ul. Krobska 45
tel. (65) 5731-318
fax (65) 5731-318
e-mail opsponiec@unet.pl
www.poniec.opsinfo.pl
BIP: www.poniec.opsinfo.pl/bip
Kierownik: Maria Śmigielska

Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu
64 - 125 Poniec, ul. Szkolna 3
tel. (65) 5731-169
e-mail g.c.kulturyponiec@wp.pl
Dyrektor: Maciej Malczyk


Stronę odwiedziło 163540 osób.
realizacja 2011: studio fabryka